לוגו - משרד קרלמן - רואי חשבון

לוגו 2
בית הפירמידה, המסגר 38 תל אביב. 03-6098777


טפסים

לוגו - טםסים

מתוך מאגר טפסי המשרד

דוח נסיעות לחו"ל 2020

דוח נסיעות לחו"ל 2019

אישור יתרה לסוף שנה

מסמכים לדוח השנתי

קופה קטנה

מסמכים להצהרת הון

ספירת קופה

 

מתוך מאגר טפסי מס הכנסה

טופס 101 - כרטיס עובד

הנפקת אשור פטור מס הכנסה וניהול ספרים

טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

טופס 161 א' – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

טופס 2279/א – בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח


מתוך מאגר טפסי מע"מ

טופס 821 – רישום לצורכי מס ערך מוסף

טופס 822 – עדכון פרטי עוסק

טופס 874 – ריכוז חשבוניות מס

טופס 875  - ריכוז רשימוני יבוא


מתוך מאגר טפסי ביטוח לאומי

טופס 300 - תביעה לתשלום מענק לידה

 טופס 672 - בקשה לתיקון מקדמות

טופס 6101 - דין וחשבון רב שנתי

טופס 211 - תביעה לתשלום דמי פגיעה

טופס 250 - מתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

טופס 283 – אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה -  עצמאי

טופס 502  - תביעה אישית לתגמולי מילואים

 


 
דף הבית

על המשרד

שותפים

forms

חוזרים מקצועיים

קישורים לאתרים חיצוניים

צור קשר